Available courses

Курс розроблений на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти з освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та навчальної програми з фізичної культури для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Курс розроблений на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти з освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та навчальної програми з Географії для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Курс розроблений на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти з освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та навчальної програми з Іноземної мови (англійська) для 10-11 класу  загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженої Міністерством освіти і науки України

Мета вивчення навчальної дисципліни “Організація баз даних” полягає в  формування знань, вміння діяти та формування творчих здібностей, пов’язаних, із забезпеченням засвоєння студентами циклу дисциплін практичної та професійної підготовки, та із загальною необхідністю й потребою спеціалістів у проектуванні баз даних та здійснення професійної діяльності по впровадженню баз даних в різних галузях народного господарства,  вирішення інженерних задач в майбутній професійній діяльності.

Курс розроблений на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти з освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та навчальної програми з технологій для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів  (рівень стандарту), затвердженої Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, зведення основних формул, питання з теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач, задачі для самостійного вивчення. 

Курс розроблений на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти з освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та навчальної програми з хімії для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженої Міністерством освіти і науки України